Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o.


Kampania informacyjna „Etat Tata. Lubię to!” to inicjatywa własna Sopockiej Grupy Marketingowej i partnerów. Ze środków unijnych pozyskanych w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowaliśmy ogólnopolską kampanię społeczną. Jej celem było podkreślenie i docenienie roli ojca w życiu i funkcjonowaniu rodziny oraz zwrócenie uwagi na kwestie równości kobiet i mężczyzn w życiu prywatnym i na rynku pracy. Sopocka Grupa Marketingowa przygotowała strategię komunikacji, a w ramach jej realizacji opracowała media plan, stworzyła identyfikację wizualną, zaprojektowała wszystkie materiały promujące kampanię — billboardy, city lighty, broszury, akcydensy, bannery internetowe, scenariusz spotu radiowego i TV z udziałem rodziny Kurzajewskich. Przeprowadziliśmy także badania ilościowe i jakościowe przed kampanią i po jej zakończeniu oraz wspieraliśmy naszego partnera w organizacji eventów, konferencji prasowych i innych wydarzeń promujących akcję.

Zobacz PDF –
Zobacz PDF

etattata_www.jpg etattata_ksiegaznaku.jpg etattata_billboard.jpg