Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o.

ABC Równości to kampania społeczna, skierowana do samorządów i społeczności lokalnych, realizowana przez Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.
Akcja miała na celu edukację polityków samorządowych w kwestii gender mainstreaming, pomoc w zwalczaniu stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i prywatnym oraz popularyzowanie zapisów antydyskryminacyjnych istniejących w polskim ustawodawstwie.
Na potrzeby projektu przygotowaliśmy identyfikację wizualną, projekty nośników outdoor i materiałów reklamowych.

abc_plakat.jpg abc_clp.jpg abc_billboard.jpg abc_ulotka.jpg abc_tramwaj.jpg abc_clp1.jpg