Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o.


24 września 2012 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju na 2020 rok. Jest to podstawowy dokument wytyczający kierunki rozwoju naszego regionu. Dokument ten opisuje województwo pomorskie, jego otoczenie, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Ponadto wskazuje priorytety, cele strategiczne oraz kierunki działań. Na potrzeby tego przedsięwzięcia przygotowaliśmy projekty okładek, skład treści oraz wyprodukowaliśmy materiały informacyjne.

pomorskie_ksiazka_1.jpg pomorskie_ksiazka_2.jpg pomorskie_broszura_3.jpg pomorskie_broszura_4.jpg pomorskie_broszura.jpg pomorskie_broszura_5.jpg pomorskie_broszura_6.jpg